Hedef kitleyi bulmadan ve anlamadan strateji üretmeniz mümkün değil.

Merkezi Denver/Colorado’da bulunan RBI Strategies & Research firması ile 2013 yılında kurduğumuz ortaklık sayesinde, araştırma hizmetlerine farklı bir perspektiften bakıyoruz.

ABD’de Siyaset İletişimi’nin Oscar’ı kabul edilen Pollie Award ödülünün sahibi RickRidder ve uluslararası ödüllü anketör Joannie Braden tarafından 1985’te kurulan RBI, yalnızca ABD’de değil, dünya genelinde de araştırma stratejilerindeki başarısıyla kendini kanıtlamış bir şirkettir.

Biz de RBI ile oluşturduğumuz ortaklığın bize sağladığı imkanlarla, farklı disiplinleri bir araya getirerek, çok katmanlı çözüm önerileri sunmayı hedefliyoruz. Yerel yönetim araştırmaları, seçmen ve tüketicilerin davranış ve eğilimlerini saptamaya yönelik çeşitli politik ve sosyolojik araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Farklı araştırma seçenekleri ile gerçekleştirilen çalışmaları veri analizleri ile birlikte raporlayarak sunuyoruz.

Dünya genelinde niceliksel araştırmaların, araştırma stratejilerinin geliştirilmesi sürecine katkısı artıyor. Veri güdümlü araştırmalar, hedef kitleyi daha iyi anlamak ve doğru soruları sorabilmenin temelini oluşturuyor. Veriye dayanan araştırmalarla, kurumunuzun hedeflerinin ve karar verme süreçlerinin daha sağlam bir zemine oturtulmasını sağlıyoruz.

Hedef kitle kimdir, nerede, nasıl bulunur?

Hangi tip araştırmaya ne zaman ihtiyacımız var? Planlı ve verimli çalışmanın yolu da doğru araştırma yaptırmaktan, hedef kitleyi doğru belirlemekten ve bu kitleye uygun mesaj iletmekten geçiyor.

Araştırma verileri kampanya stratejilerine yön verebilir.

Seçim kampanyalarında yeni dönem “Veri Güdümlü Karar Verme Dönemi” olarak adlandırılıyor. Seçmenin düşünme yapısını anlamadan konumlandırılan hiçbir kampanyanın başarıya ulaşma imkanı artık yok. Araştırma verileri kampanya stratejilerine yön verebilir. Uzun ve kısa vadeli stratejiler oluşturabilmek için iç ve dış çevre analizlerini tamamlayarak rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri belirlemek amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Potansiyel oy okuması yapılabilir mi?

Araştırma yapmadaki amaç sadece seçmeni bulmak ve dikkatini çekmek değil, yapılan çeşitli testlerle seçmenlerin ikna edilebilirlik düzeyi, hangi tip seçmenin hangi tip mesajlarla ikna edilmeye daha yakın olduğu gibi daha sonuç odaklı çalışmalar yapmaktır.

Seçim kampanyalarında kararsız seçmeni bulmak ve doğru mesajı iletmek siyasetçiyi rakiplerinin önüne geçiren temel unsurlardan biri.

Basit olmak hiç de basit değil! Seçmeni anlamak seçim kazandırır

Doğru mesajı kurgulayabilmek ve doğru içeriği saptayabilmek için insanların düşünce biçimlerinde yola çıkmamız gerekiyor.
Demografiler önemli ama kader değil! Demografilerin analizi, tutumları anlamak açısından büyük önem taşıyor. Seçmen eskiden olduğu gibi demografik özellikleri itibariyle büyük bir grubun parçası değil, bulunduğu sınıfı, düşünce yapısı, davranış modelleriyle daha küçük grupların parçasıdır. Yani, seçmenlerin sadece ne düşündüğü değil, neden böyle düşündüğü analiz edilmeli, seçmenlerin ortak noktaları araştırılmalı.

Seçmenlerin düşünme yapısını anlamadan konumlandırılan adayın/partinin seçmene ulaşma imkanı da yoktur. Adayınız kim olursa olsun, seçmenin homojen bir bütün olarak kabul edildiği, farklılıklarının göz ardı edildiği bir kampanyanın asla başarıya ulaşma şansı yoktur.