Siyasi Kampanya Çözümlerini Getiren
Başarı Yol Haritamız

Değerlendirme

Bilimsel çalışmalarımızı, kampanya tecrübelerimiz ile harmanlayarak başarıya götürecek stratejiyi çiziyor, yol haritası oluşturuyoruz. Başarılı strateji, kaynakları kullanarak hedefe nasıl ulaşılacağını ortaya koyan bir yol haritasıdır…

Planlama

Stratejik planlama kampanyanın temel taşıdır, “çünkü seçimi strateji kazandırır.”

Stratejik planlamanın temel kuralı: Zamanı-süreci-toplumu doğru analiz etmek

Bilimsel verilere değer veren, hedef kitlesini doğru belirleyen, ilgi alanını bulan ve sade bir dille önem verdiği konuda mevcut durumundan daha ileriye gidebileceğine dair hayal kurdurabilen kampanyalar başarıyı getirir.

Toplumsal okumayı yapabilen, zamanın ruhunu kavrayan ve hedef kitlesine ulaşabilen kampanyanın başarıyı getirmesi kaçınılmaz olacaktır.

Uygulama

Detaylı bir değerlendirme ve planlama sürecinden sonra uygulama bölümüne geçilir.

Uygulama sürecinde iletişim için gerekli tüm çalışmalar ardı ardına yapılarak bir bütünlük sağlanır ve proje tüm kapsamıyla çerçevelenmiş olur.

Yeni seçmen, yeni kodlar

Bir noktayı çok iyi analiz edebilmek gerekiyor. Karşımızdaki seçmen yeni bir seçmen. Sadece yaş olarak değil, düşünce biçimi olarak da yeni bir seçmen. Yeni seçmenin yeni kodları var. Seçim kazanabilmek için bu yeni kodlar doğru analiz edilerek uygun söylemler geliştirilir.

Başarılı bir kampanya yönetmek isteyen danışmanlar, hedef kitlesinin hangi mecralarda olduğunu, bu mecralarda ne sıklıkla olduğunu, bu mecraları hangi amaçla kullandıklarını ve farklı mecralarda seçmene ulaşmak için kullanması gerekilen dili bilmek zorundalar.

Başarılı bir kampanya, çağın gereklerini yakalayan kampanyadır!

Seçmene ulaşmanın sabit veya genelgeçer bir yolu yok. Ülkeden ülkeye, seneden seneye değişebiliyor. İletişim mecralarının artması kampanya döneminde seçmene ulaşmayı zorlaştıran etkenlerden biri. Medya, bir tür “Çeşitlilik Çağı” (Age of Diversification) yaşıyor ve bu çeşitlilik seçmenlerin dağılmasına neden oluyor.

Yeni dönemde sosyal medya kampanyanın çok önemli bir bileşeni haline geldi. Sosyal medyada geçen diyalogları anlamak, fotoğraf paylaşmak ve tweet atmaktan çok daha önemli. Dijital kampanyadan bahsedebilmemiz için sadece sosyal medyadan değil, 360 derecelik bir sistemden bahsetmemiz gerekiyor.